.   
   

XX Pielgrzymka Fundacji - Kalwaria Zebrzydowska