ul.Smocza 4  
  51-520 Wroc³aw
     tel. (71) 347-29-76
   tel. kom. 609-838-377
kierownik - 501-899-938