.

 

4 grudnia w Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu – Leśnicy miał miejsce wernisaż wystawy „Nie w pełni sprawni – w pełni czujący”. Stanowiła ona uwieńczenie projektu realizowanego w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Wspólnota” w 2009 roku a dofinansowanego ze środków PFRON.

Projekt podjął cele z dwóch obszarów. Pierwszy stanowiła sfera terapeutyczna – uczestnicy Warsztatu poszerzali swoją wiedzę z zakresu emocji; uczyli się je rozpoznawać , nazywać, okazywać w akceptowalny sposób, panować nad nimi. Ponadto rozwijali swoje zainteresowania fotografią analogową i cyfrową jako formą twórczego spędzania wolnego czasu.

Z drugiej strony projekt, a właściwie jego efekty artystyczne stanowią swego rodzaju kampanię społeczną. Pokazują, iż osoby niepełnosprawne intelektualnie dysponują pełnym wachlarzem emocji, podobnie jak każdy w pełni sprawny człowiek.

Na wystawie zaprezentowano fotografie znaczące dla podejmowanego tematu. Istotniejsze było zobrazowanie emocji aniżeli wykonanie portretów konkretnych osób. Fotografie przedstawiają osoby niepełnosprawne w autentycznych sytuacjach, w ich codzienności, bez idealizacji typowej dla mediów. Bohaterowie zdjęć stanowią zbiorowość, w życiu której pojawia się wielość emocji.

Uczestnicy Warsztatu na różne sposoby brali udział w projekcie – fotografowali, wykonywali odbitki negatywów w ciemni fotograficznej, przygotowywali kolaże, instalacje, pozowali, zajmowali się komputerową obróbką zdjęć, uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych z zakresu emocji.

Dziękujemy wszystkim, biorącym udział w tym przedsięwzięciu.